Styrelsekonferens – Unga ledare

201

I lördags träffades hela FBC Lerums styrelse samt en handfull tillskott på Öijared Golfklubb för en heldag med föreningsutvecklingsarbete.

Dagen, som arrangerades i samråd med SISU, inleddes med ett Värdegrundspel som snart kommer att syna marknaden. Här fick grupperna testa att sätta sig in i olika situationer och fundera och diskutera kring hur man skulle sagt eller agerat. Positivt spel, som absolut fyller sitt syfte på ledarmöten eller föräldramöten.

Sedan var det dags för dagens första fokusområde: Unga ledare. Bland andra utmaningar som identifierades var att hela vår ledarrekryteringsmodell bygger på att få in föräldrar samt att klubben inte har någon rutin för att öppna dörren för unga personer att testa på ledarkarriären. Idag har vi flera unga ledare aktiva i klubben, men gemensamt för alla dessa är de varit driftiga att själva finna sig en väg in som tränare. Diskussioner, kreativitet och hjärngnuggande ledde fram till att en ”unga ledare-akademi” nu startas upp. Arbetet kommer att ledas av Oskar Lundahl, NIU-elev och tillika tränare för P04/03 samt av Frida Zätterman, NIU-elev och spelare i FBC Lerum dam. Förhoppningen är att detta ska leda till att vi framöver kommer ha många fler personer som kan injicera med innebandykunskap i klubbens träningsgrupper.

Dagens andra stora ämne var att jobba igenom möjligheterna att stärka office med en person med fokus på marknad och sälj. Detta för att ta nästa steg i att stärka positioner inom sponsring och andra intäktsbringande aktiviteter för att lägga på arbetsbördan på ideella personer i styrelse, ledare och så småningom föräldrar. Nu är bollen i rullning och vi hoppas inom ett par månader att kunna presentera ett konkret förslag.

/Styrelsen