UTBILDNING

Vi uppmanar alla barn- och ungdomsledare att kontinuerligt utbilda sig för att kunna ta nästa steg i tränarrollen. Utbildningen finansieras av idrottslyftet och klubben.

För att gå en nivåutbildning krävs att man först genomfört en grundutbildning. Kurserna ingår i Svenska Innebandyförbundets nya utbildningsstege, där grön nivå motsvarar 6–9 år, blå 9–12 år och röd 12–16 år. Brun nivå är för junior- och seniorledare.

SIBF:s utbildningsstruktur

https://www.innebandy.se/tranare/ga-en-utbildning/

Läs på Västsvenska innebandyförbundets hemsida för aktuella utbildningstillfällen.

www.innebandy.se/vastsvenska

Hur anmäler jag mig?

Maila till utbildning@fbclerum.se

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta utbildningsansvarig Helena Klintberg på mejl utbildning@fbclerum.se.

FBC-NYTT