Sportrehab – vår partner för idrottskador

FBC Lerum har sedan några år ett samarbetsavtal med Sportrehab idrottsskademottagning i Göteborg! Detta ger alla FBC Lerums medlemmar, ledare och föräldrar möjlighet att få snabb och kompetent hjälp vid idrottsskador.

Här finns all information om du behöver hjälp med tips, råd och hjälp