ORGANISATION

FBC Lerums leds av styrelsen och arbetet utförs till stor del inom tt antal sektioner och arbetsgrupper.

SPORTSLIGT

Sportgruppen
Herrsektionen
Damsektionen
Barn- och ungdomssektionen

ÖVRIGT

Arrangemangsgruppen
Marknadsgruppen
HR-gruppen
Administrationsgruppe

X