Publik på FBC Lerums hemmamatcher

560

Med anledning av det ansvar och förväntningar som ställs på oss som arrangör samt för att minska risken för smittspridning av covid-19 har FBC Lerum valt att inte tillåta publik på barn- och ungdomsmatcher nu när säsongen drar igång. Möjlighet att streama matchen digitalt kommer att finnas för alla lag via appen ”Svensk Innebandy”. Vi hoppas med detta beslut hålla fler personer smittfria. Beslutet kan ändras baserat på riktlinjer från FHM, Svensk innebandy m.fl.

På herr-, dam- och vissa JAS-matcher, där FBC Lerums eventgrupp verkar, kommer ett begränsat antal åskådare att tillåtas.

Allmänna riktlinjer för sammankomst
Den som påvisar symptom ska stanna hemma till två dagar efter tillfrisknande. Håll avstånd till andra personer. Tvätta händerna noggrannt med tvål och vatten. Handdecinficera. Ombyte sker i första hand hemma. Använd egen vattenflaska.

Barn & Ungdomsmatch
Deltagande lag, domare, hallvärd och funktionärer (2-3 sekretariat, 1 hallvärd, 1 filmare) får befinna sig i hallen. Bortalag får ha ett antal personer (5) som tillhör lagorganisationen (ex. föräldrar som kör). In och utpassering i hallen ska ske så att kontakt mellan lagen undviks, gärna genom att använda olika entrévägar. Hallvärd ansvarar för att inga obehöriga kommer in i anläggningen, använd kommunhallarnas taggsystem i Rydsberg och Hjällsnäs. I Arenan vår hallvärden stå vakt vid dörren till läktaren.
Byte mellan matcherna. Se till att lagen som spelat och lagen som ska spela inte möts, detta genom att lagen som ska spela väntar i omklädningsrummet till planen är ledig. Detta gäller även skjutande bortaföräldrar.
Instruktioner streaming i Svensk Innebandy-appen: https://innebandy.blob.core.windows.net/containerforinstructions/Svensk_Innebandy_appen_Gor_i_ordning_laget_2020.pdf
https://innebandy.blob.core.windows.net/containerforinstructions/Sa_sander_du_Live_i_Innebandyappen.pdf?fbclid=IwAR2z7e4sXFlQDcqCfl5W8pdOFLSp5mZmfXgubnw4hSuNk7HqkjOGDZncU9k

På representationslag herr-, dam- och vissa JAS-matcher
I Lerums Arena får 50 åskådare vistas på läktaren, i Rydsberg 40 åskådare. Eventgruppen ansvarar för att gällande regler hålls.