FBC Lerum är en jämställd förening

594
Foto: Martin Wallén

Med anledning av torsdagens drastiska beslut för innebandyn i delar av Sverige och i vårt fall Västra Götaland – vilket får stora konsekvenser för FBC Lerum – har jämställdhet kommit fokus. 

FBC Lerum har under lång tid strävat emot att bedriva en jämställd verksamhet och FBC har idag en av regionens bästa balanser vad gäller tjejer och killar i sin verksamhet (ca 40-60%).

FBC Lerum har dessutom tydlig klubbpolicy och verksamhetsmanual som beskriver vår verksamhet i detalj där stort fokus ligger på lika värde och lika behandling av både tjejer och killar – http://www.fbclerum.se/klubben-2/klubbpolicy-och-utvecklingsplan/

FBC Lerums styrelse följer riktlinjerna om jämställdhet vad gäller representation mellan könen och vår valberedning jobbar aktivt för att den ska fortsätta vara jämställd. Styrelsen går just nu genom den digitala 50-50-utbildning som erbjuds kostnadsfritt till innebandyns distriktsförbund och föreningar – https://innebandy.se/inlagg/lista/fredag-till-fredag-med-fifty-fifty/

När drastiska beslut tas, som gårdagens, om att vissa serier får fortsätta sitt seriespel och tränande och andra inte får det, måste FBC Lerum rätta sig efter detta och samtidigt blir det en fråga om jämställdhet. Argumentationen bakom beslutet kan diskuteras och FBC Lerum vill poängtera att i vår förening är det ingen spelare som har innebandy som sitt levebröd och att vi hade helst sett att gränsdragningen skett på samma sportsliga nivå, oavsett kön.

Ordförande Pontus Larsson kommenterar: ”I den bästa av världar hade alla kunnat spela innebandy som vanligt. När nu smittspridningen ökar i vår region är det viktigt att vi tar vårt ansvar och följer andra instansers regler och rekommendationer. Det är anmärkningsvärt att innebandyn gör skillnad mellan herrar och damer (läs Herrallsvenskan fortsätter spelas, medan Damallsvenskan pausas). I FBC Lerums ögon är det ett beslut som går emot innebandyns i övrigt jämställda natur.

Andreas Ljungqvist från FBCs allsvenska herrsektion kommenterar:

”Läget i Sverige och i vår region är bekymmersamt och vi har stort fokus på att hela vår trupp följer noggrant de riktlinjer och rekommendationer som ges. Jag tycker det är märkligt att man fattar ett beslut där man gör skillnad på damer och herrar när vi i övriga samhället arbetar för att nå jämställdhet. Vi är ödmjuka inför situationen och hoppas att pausen inte blir längre än vad det är sagt så att hela innebandysverige kommer igång igen.” 

Vårt damlag har naturligtvis ställts inför en märklig situation men truppen har diskuterat läget och kommit fram till att man ska bedriva träning på ett sätt som inte äventyrar smittspridning men samtidigt gör att damlaget om möjligt kommer ut till spel efter pausen ännu starkare än sina konkurrenter i serien.

Damansvarige Mattias Flodén kommenterar följande:

”FBC-tjejerna har följt rekommendationerna by the book. Våra regler och förhållningssätt har dessutom varit tilltagna! Allt för att ta ansvar gentemot varandra och andra medmänniskor men också för att bidra till att seriespelet skall kunna fortlöpa. Vi har aldrig tidigare haft en friskare damtrupp och en så hög frisk närvaro. Nedstängningen av vår serie var en mental käftsmäll även om det var logiskt med tanke på den ökade smittspridningen. Beslutet att skjuta upp seriematcherna är klokt och ansvarsfullt.

Att en sluten grupp med fungerande regler och tilltagna förhållningssätt inte får träna innebandy medan andra grupper med likadan åldersstruktur får träna vidare och dessutom spela matcher är svår att förstår. Det blir öppet mål vad gäller jämställdheten inom vår idrott. Andra förbund verkar har gjort samma sak. Svensk idrott har återigen visat att man har en lång väg att vandra för att nå jämställdhet.

Beslutet har skapat känslor och tankar helt klart men det viktigaste är att vi tillsammans kan bekämpa Covid 19. Jag hoppas att vi i idrottsrörelsen nu kan bidra till att denna åtgärd får stor effekt och att smittspridningen snabbt minskar.”