Årsmöte 2016

1024

Måndagen den 20 juni, klockan 18.30 håller vi årsmöte i Gradängsalen på Lerums Gymnasium. Samtidigt hålls årsmöte för den nybildade föreningen FBC Aspen. Vi hälsar alla medlemmar välkomna.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 juni och skickas till sekreterare@fbclerum.se.

Direkt efter årsmötet blir det en kort ledarträff på någon timme (cirka 19.30–20.30).

Välkomna!