PRESSINFORMATION

Vi gör alltid allt vad vi kan för att bistå med information om FBC Lerum och vår verksamhet både på elit- och breddnivå.

Kontaktperson: Christoffer Sturesson
E-post
: office@fbclerum.se

Det finns vissa regler för användande av material från FBC Lerum, om dessa finns det information här nedanför. Allt material är i grunden skyddat av upphovsrättslagen.


1. ACKREDITERING

Vi ordnar gärna plats för journalister och fotografer på våra matcher. Meddela office@fbclerum.se senast kl 13.00 sista vardagen före den aktuella matchen. Regelbundna gäster från media kan tilldelas säsongsackreditering.

2. TEXTER

Textmaterial på fbclerum.se får citeras om källa tydligt uppges och länk till ursprungsartikeln på www.fbclerum.se finns med i artikeln(webbpublicering). Endast kortare utdrag ur artiklar får göras utan vårt godkännande.

3. BILDER

a. Bilder på hemsidan
Vi äger inte själva rättigheterna till alla bilder vi publicerar på hemsidan. Vi måste därför först få en förfrågan för att kunna ta ställning till ett eventuellt användande. Byline ska anges, se 3d.

b. Bildarkiv på flickr.com
Inför säsongsstarten 2015/16 kommer vi bygga upp ett bildarkiv på flickr.com. Där kommer att finnas porträttbilder på A-lagsspelarna, matchbilder och fotografier från andra delar av klubbens verksamhet.
Bilderna på FBC Lerums flickr-sida (länk publiceras här när sidan är klar) får användas i redaktionellt syfte utan speciell förfrågan. Byline ska anges, se 3d.

c. Bilder på sociala medier
Bilder på FBC Lerums officiella sidor på Facebook, Instagram och Twitter får självklart delas från sin ursprungliga plats, men de får aldrig kopieras för att användas på annan plats, utan tillåtelse från FBC Lerum.

d. Byline
Vid publicering ska fotografens namn alltid tydligt anges i anslutning till bilden. Oftast finns namnet i bildens exif-information, i annat fall kontakta office@fbclerum.se.

4. PRESSRELEASER

Text och bilder i pressreleaser kan användas fritt för redaktionellt bruk, bildmaterialet får inte användas i andra sammanhang. Byline för fotografen ska anges, se 3d.

5. LOGOTYP

Vårt klubbmärke får endast användas fristående i redaktionella sammanhang och den får inte redigeras eller manipuleras.
  Eps-format för tryck
  Jpeg-format för web

6. FRÅGOR?

Vid tveksamheter så hör alltid av dig till office@fbclerum.se. Vi kan i de allra flesta fall hjälpa dig med kort varsel.

Logotype
Vårt klubbmärke får endast användas fristående i redaktionella sammanhang och den får inte redigeras eller manipuleras. Övriga riktlinjer i den grafiska manualen ska följas. För mer information kontakta Office.


footer_logo

X