Sportrehab – FBCs partner vid idrottsskador

68

FBC Lerum har sedan många år ett samarbetsavtal med Sportrehab idrottsskademottagning i Göteborg som förtjänar att uppmärksammas igen. Det ger alla FBC Lerums medlemmar, ledare och föräldrar möjlighet att få snabb och kompetent hjälp vid idrottsskador.

Du hittar allt om avtalet med Sportrehab här!