Årsmöte 2015

289

Söndag 14 juni, klockan 15.00 håller vi årsmöte i Gradängsalen på Lerums Gymnasium. Vi hälsar alla medlemmar välkomna.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj och skickas till sekreterare@fbclerum.se. Årsmöteshandlingarna är tillgängliga för medlemmar på Office i Rydsbergshallen från 7 juni. Öppettider se www.fbclerum.se/kontakt.

Direkt efter årsmötet blir det en kort ledarträff på någon timme (cirka 16.00–17.00).