FBC Lerum överklagar Onyx protest

1149
Foto: Christoffer Sturesson

Med anledning av den protest Onyx IBK skickat in mot vår förening, samt tävlingsutskottets beslutsmeddelande, vill FBC Lerum klargöra föreningens syn på situationen och att beslutet kommer att överklagas.

Anmälan handlar om att FBC Lerum på matchen mot Onyx IBK i Nyköping den 25 november vid matchtillfället använt en spelare som inte tillhört FBC Lerum. Då plötslig sjukdom infallit på en målvakt dagen innan match har FBC Lerum gjort en övergång på en medlem från FBC Aspen. Då FBC Lerum använder sig av direktbetalning i innebandyns administrationssystem IBIS har vi varit övertygade om att övergång sker direkt. Svenska Innebandyförbundets tävlingsutskott har kommit med en uttalande att Onyx IBK ska tilldelas segern 5-0. Detta motsätter sig FBC Lerum starkt och kommer att överklaga beslutet då informationen är otydlig samt motstridig i olika källor publicerade av SIBF samt att berörd spelare inte har varit i spel under matchen. Dessutom anser FBC Lerum att straffet inte står i paritet till det eventuella brottet.