Årsmöte med action genomfört

325
Nya styrelsen i FBC Lerum: Fr v Johan Simm, Mats Lomander, Jenny Boman Crozzoli, Morgan Magnusson, Linda Eriksson, Åsa Mellby, Ingela Ågren och Niklas Oxelstrand. På bilden saknas Mats Åhman.

Säsongen 2022-2023 avslutas igår med årsmöte som genomfördes i samarbetspartnern SmileRooms fina lokaler. Ett välfyllt konferensrum kunde konstatera en välmående förening som valde in ny ordförande, fem nya ledamöter/suppleanter och en till stor del ny valberedning.

Årsmötet inleddes actionfyllt genom att driftansvarige Daniel Molin visade runt i SmileRooms lokaler där besökarna kan spela padel, indoor golf, LaserZone och gymma. Ett gäng ville testa på LaserZone innan årsmötet och blev gott varma i den tuffa fighten.

Avgående ordförande Pontus Larsson ledde årsmötet där verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse presenterades och vi kunde konstatera en omsättning för 22-23 på 4,35 MSEK och ett litet minusresultat på 40′. Styrelsen bereddes ansvarsfrihet och därefter vidtog valberedningens presentation som innebar en till stora delar ny styrelse.

Linda Eriksson valdes in som ny ordförande och med sig i styrelsen får hon följande nya ledamöter och suppleanter – Niklas Oxelstrand, Ingela Ågren, Morgan Magnusson, Jenny Boman Crozzoli och Mats Åhman (bilden nedan).

Åsa Mellby, Johan Simm och Mats Lomander kvarstår från tidigare styrelse.

Närmare presentation av nya styrelsen kommer i separat artikel.

Den viktiga funktionen valberedning fick också tre nya ledamöter i Pontus Larsson, Josefine Westerberg och Frida Schlyter Lomander. Johan Uddståhl kvarstår från tidigare valberedning. Ulf Lindqvist och Märit Bergendahl avtackades för många års fantastiskt valberedningsarbete och mångåriga engagemang överhuvudtaget i föreningen.

Mötet avslutades med att avtacka den styrelse som företrätt FBC Lerum det senaste året och för vissa många fler säsonger.

Pontus Larsson avgår alltså men träder in i ny roll i valberedningen. Pontus blev för övrigt också invald i Svenska Innebandyförbundets valberedning nu i helgen. Pontus kan se tillbaka på många år i föreningen där han var vår första anställning på Officefunktionen, en av grundarna av Bagheera, många års ledarskap på ungdomssidan, spelare och nu senaste åren ordförande för FBC Lerum.

Dessutom tackade FBC Lerum Åsa Olsson, Daniel Liljeblad, Marika Björnum och Alexander Abenius för ovärderliga insatser för klubben och välkomna tillbaka.

Avgående personer från styrelse och valberedning. Fr v Pontus Larsson, Åsa Olsson, Marika Björnum, Daniel Liljeblad och Märit Bergendahl. På bilden saknas styrelseledamot Alexander Abenius och valberedningens Ulf Lindqvist.