UTBILDNING

Vi uppmanar alla barn- och ungdomsledare att kontinuerligt utbilda sig för att kunna ta nästa steg i tränarrollen. Utbildningen finansieras av idrottslyftet och klubben. Vid match arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet ska minst en av ledarna ha en giltig ledarlicens (med undantag av reserv- och veteranserier. Mer om ledarlicens på https://www.innebandy.se/vastsvenska/utbildning/ledarlicens

För att gå en nivåutbildning krävs att man först genomfört en grundutbildning. Kurserna ingår i Svenska Innebandyförbundets nya utbildningsstege, där grön nivå motsvarar 6–9 år, blå 9–12 år och röd 12–16 år. Brun nivå är för junior- och seniorledare.

SIBF:s utbildningsstruktur

https://www.innebandy.se/tranare/ga-en-utbildning/

Läs på Västsvenska innebandyförbundets hemsida för aktuella utbildningstillfällen.

www.innebandy.se/vastsvenska

Hur anmäler jag mig?

Maila till utbildning@fbclerum.se

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Kontakta utbildningsansvarig Helena Klintberg på mejl utbildning@fbclerum.se.

FBC-NYTT

Ogge förlänger!

Bingo & FBC Lerum

X