VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

FBC Lerum är en elitsatsande breddförening med hög attraktionskraft med duktiga och engagerade spelare och ledare på alla nivåer. Vi skapar innebandy som lockar stor publik till våra proffsiga arrangemang i vår egen hall.


VERKSAMHETSIDÉ

FBC Lerum ska ge invånarna i Lerums kommun möjlighet att träna och spela innebandy.
Vi ska på alla nivåer bedriva innebandy så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité och bedrivas så att förutsättningar för konkurrenskraftiga seniorlag skapas.

Därför ska vi utforma vår verksamhet så att

  • vi har en effektiv och tydlig organisation som ständigt utvecklas och förbättras i alla led
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • alla som vill vara med välkomnas och känner sig trygga i föreningen
  • alla i verksamheten trivs och har roligt på våra aktiviteter
  • alla i verksamheten är med och bestämmer om och tar ansvar för verksamheten
  • vi har en god klubbkänsla baserad på kamratskap och gemenskap
X