Övergångspolicy

ÖVERGÅNGSPOLICY

På Ordförandekonferensen 2018 i Västsvenska Innebandyförbundets regi antogs en övergångspolicy som ska gälla i distriktet för alla föreningar.

Denna policy hanterar spelarövergångar och hur förfrågningar ska ske enligt bifogat dokument. FBC Lerum har varit delaktig i framtagandet av policyn.

Kontaktperson för FBC Lerum är Pontus Larsson, ordf@fbclerum.se

Övergångspolicy Västsvenska Innebandyförbundet