Påminnelse: Årsmöte och ledarmöte på söndag

124

Vi påminner om årsmötet nu på söndag (14 juni) klockan 15.00 i Gradängsalen på Lerums Gymnasium. Vi hälsar alla medlemmar välkomna. Detta är tillfället då stora besluten tas och årsmötet är din bästa möjlighet att påverka föreningens framtid.

Ledarmöte 16.00–17.00
Direkt efter årsmötet blir det en kort ledarträff.
På agendan Närvaro  Kalender  Ekonomi   Budget  Försäljningsaktiviteter  Samarbetspartners    LOK-Stöd, SISU, Utbildning  Uppstartsmöte  Röda tråden.

Och förstås era frågor!