Årsmöte 2018

129

FBC Lerum och FBC Aspen kallar till denna säsongens årsmöte!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28 maj och skickas till sekreterare@fbclerum.se
Årsmöteshandlingarna är tillgängliga för medlemmar på Office i Rydsbergshallen från 4 juni.

Plats: Gradängsalen Lerums Gymnasium(Byggnad Granen)
Datum: 11 juni 2018
Tid: 18.30