Kallelse årsmöte 2019

112

FBC Lerum och FBC Aspen kallar till denna säsongens årsmöte!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3 juni och skickas till sekreterare@fbclerum.se
Årsmöteshandlingarna är tillgängliga för medlemmar på Office i Rydsbergshallen från 10 juni.

Plats: Torpskolans Lilla Matsal, Häradsvägen 2, 443 31 Lerum
Datum: 17 juni 2018
Tid: 18.30