Angående kvarvarande tid av innebandysäsongen

499

Med anledning av hälsoläget som efterföljer pandemin Covid-19 vill FBC Lerum förtydliga sin hållning för verksamheten kommande tid. Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer samt anpassar oss till Svenska och Västsvenska innebandyförbundets hänvisningar. Din hälsa och andras är viktigast så se alltid till att hålla dig hemma om du känner av minsta symptom. Tvätta händer noga med tvål (eller handsprit om tvål saknas). Länk till hur du bäst skyddar dig själv och andra.

Västsvenska IBF ställer in alla matcher från och med 16 mars. Alltså inga fler matcher denna säsong. Cuper är det upp till varje respektive arrangör att besluta.
Västsvenskas riktlinjer

Träning
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation från 24/3.
FBC Lerum ställer sig positiva till att föreningens träningsgrupper håller igång med träningar. Var vaksamma och försiktiga och be medlemmar och anhöriga att stanna hemma om de känner minsta symptom.
Ombyte bör ske hemma. Använd var sin vattenflaska!
Närkontakt och inomhusträning beskrivs att kunna öka risken för smitta. Fördelaktigt kan vara att förlägga träningen utomhus. Vi ombedjer våra lag att anpassa träningen till att undvika kampmoment i innebandyträningar.

Individens eget val
Det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan på träning/match eller inte. Vi rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktiskt aktuell kunskap.

FBC-dagen
Är planerat till söndagen 10 maj. Vi tar beslut i mitten av april om vi genomför denna gemensamma dag eller inte.