Valberedningen berättar om sitt arbete

355

En valberedning finns i alla föreningar och väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Valberedningen har som uppgift att kontrollera att styrelsens arbete bedrivs på rätt sätt och i enlighet med vad medlemmarna enats om på årsmötet. Inför varje årsmöte ser man över sammansättningen i styrelsen och föreslår omval eller nyval på de lediga posterna i styrelsen.

Märit Bergendahl är ordförande i FBC Lerums valberedningen och Karin Falck och Ulf Lindqvist är ledamöter. Vi har tagit ett snack med dem för att höra hur arbetet gått denna säsongen.

Ni får en bra inblick i föreningens arbetssätt och status. Hur mår FBC Lerum idag?
Det är en intressant period som föreningen befinner sig i just nu med avancemanget till Allsvenskan. Det är tredje gången FBC Lerum har ett lag i Allsvenskan och förhoppningsvis nu för att etablera sig som en allsvensk föreningen. Det krävs mycket av en förening på den nivån och det är nu viktigt att styrelsen involverar många andra funktionärer så att inte allt landar på styrelsens ledamöter. Toppstyrda föreningar är inte lika framgångsrika.

Hur har valberedningen lagt upp sitt arbete i år? 

Vi har som vanligt träffat alla styrelseledamöter för att få en bild av hur styrelsearbetet har fungerat under året. För att få en så bra bild som möjligt har vi ställt vissa standardfrågor till alla, men sedan har de också fritt berättat om sina tankar.

– Det är flera faktorer som spelar in för att få till en bra klimat i ett styrelserum. Det krävs olika kompetenser och olika personligheter för att få till rätt dynamik, men också ett ledarskap som klarar av att skapa ett team och en känsla av samhörighet och gemensam målbild. Då kan det hända grejer!, säger Märit Bergendahl.

Under samtalen med styrelseledamöterna men också i andra sammanhang plockar vi upp tips på personer som skulle kunna vara intressanta att prata med. Vi bjuder sedan in till ett förutsättningslöst möte där vi berättar om FBC och styrelsen och personen berättar om sig själv. I en del fall känner man ganska omgående att det blir en perfekt matchning, i andra krävs det lite betänketid.

En tät dialog med ordföranden är också viktigt för att bolla olika tankar.

Vilka funktioner har ni sökt efter?

Valberedningen har egentligen inte till uppgift att söka efter specifika positioner, annat än ordföranderollen när den är vakant. Vi ska bara fylla på med ledamöter och suppleanter, sedan formerar styrelsen sig vid ett konstituerande möte efter årsmötet. I år har vi  funderat på vad som krävs med tanke på avancemanget till Allsvenskan. Eftersom det ställer större krav på ekonomin men också medför bättre möjlighet att knyta till sig partners har ekonomi och näringsliv varit erfarenheter som vi tittat på lite extra. Vi vet också att HR-frågor är något som behöver lite mer fokus i föreningen så det har också varit intressant vid rekryteringen.

Spelar kön någon roll?

Vi har i år särskilt sökt efter kvinnliga ledamöter. Inte bara för att Riksidrottsförbundet från nästa år har krav på att fördelningen i styrelser och valberedningar ska vara 60/40, dvs. minst 40% av det minst representerade könet, utan också för att vi är övertygade om att en jämn könsfördelning är avgörande för föreningens utveckling.  En jämställd idrott med lika förutsättningar för tjejer och killar är en självklar del av FBC Lerums värdegrund. Detta ska också avspeglas i styrelserummet.

Vad ska medlemmar göra som har tankar om hur föreningen ska fortsätta utvecklas? 
Vi skulle gärna se att medlemmarna kommer med tips på personer som de tror skulle vara bra i arbetet för att driva föreningen framåt. Det är bra om styrelsens sammansättning också speglar föreningens bredd så att inte de som sitter i styrelsen alla har barn i samma ålder eller bara erfarenhet av t.ex. tjejsidan.  

Mot denna bakgrund skulle vi gärna se att även någon med ett nätverk bland de som har lite yngre barn i föreningen väljs in i valberedningen på nästa årsmöte.

– Men framförallt vill jag uppmuntra alla att gå på årsmötet 22 juni. Det är där de viktigast besluten tas kring hur föreningen ska utvecklas framöver, säger Märit Bergendahl.