Ledare: Intressant temakväll om idrottsföräldrar

86

Våren 2014 startade Göteborgs Innebandyförbund ett värdegrundsarbete baserat på SIU men som också är starkt sammankopplat med de olika teman ur Utbildningsradions programserie ”Idrottens himmel och helvete ”.

Ledare från föreningar i Göteborgs distrikt bjöds in av GIBF för att lyfta upp värdegrundsfrågorna på dagordningen. Detta gav givande diskussioner och erfarenhetsutbyte och det kom även fram önskemål om fler träffar.

Nu har UR tillsammans med SVT 1 startat andra säsongen av programserien och GIBF bjuder nu tillsammans med SISU Idrottsutbildarna in alla ledare i distriktet för att fortsatta diskutera dessa viktiga frågor.

När: 16 februari, klockan 18.00
Var: Scandic Backadal
Tema: Idrottsföräldrar
Kostnad: 100 kr/deltagare (bekostas av klubben)
Anmälan: Till utbildning@fbclerum.se senast den 8 februari.

Mer information om utbildningar hittar du i menyn under >> Klubben >> Utbildning.