Daniel och Marie vill utveckla vår barn- och ungdomssektion

197
Styrelsen 2017/18, fr.v: Minna Teir, Toni Larsson, Mats Lomander, Anna Ström, Marie Eckerdal, Märit Bergendahl, Kenny Colliander och Daniel Engström.

Daniel Engström och Marie Eckerdal är nya i FBC Lerums styrelse inför den kommande säsongen. De är riktiga föreningsmänniskor och har slussats in i föreningen via vårt Bagheerakoncept. Nu är de på plats i styrelsen och har varit mycket tydliga med vad de vill bidra med och fokusera på. Nu ska FBC Lerum ta nästa steg för hela barn- och ungdomssektionen.

Daniel och Marie ser ni på styrelsefotot och de sammanfattar vad de vill åstadkomma så här:
– Målsättningen med vårt arbete är att hitta en röd tråd mellan barn, ungdom samt seniorverksamheten.  Vi vill lägga fokus på barn- och ungdomssektionen som vi ser som klubbens kärnverksamhet.
Här vill vi hjälpa till med att skapa förutsättningar i form en plattform av kunskap och kontaktytor för alla fantastiska ledare samt föräldrar som engagerar sig i våra barn.
Vi vill träffa samtliga barn och ungdomslag för att få lite ansikten, få allas tankar och funderingar samt även få möjlighet att förmedla våra idéer. Det är trots allt i barn- och ungdomslagen vi lägger grunden för våra innebandyspelare och det är här vi har störst möjlighet att skapa klubbkänsla.
Förhoppningsvis kan vi bidra med att känna att man har styrelsen bakom sig hela vägen från barn till senior…

Daniel och Marie nås här:
Daniel, styrelse_daniel@fbclerum.se, 0702-42 35 37
Marie, styrelse_marie@fbclerum.se, 0708-16 88 32